VibraCore - Bepaal vibratie impact

Een handige tool voor geotechnische engineers om snel te bepalen wat voor impact een vibratiebron heeft op de nabije omgeving

CEMS

by CEMS

Hoe deze app jouw leven makkelijker maakt

Automatische berekeningen

Classificeer sonderingen aan de hand van CEMS Machine Learning model en berkenen automatisch de impactkracht van een damwand of heipaal gebaseerd op de gekozen installatiestrategie.

Overzicht en validaties

De impactkracht voor de geanalyseerde sonderingen kan gemakkelijk bepaald worden met een duidelijk overzicht. De impact van de vibratiebron wordt ook gevalideerd aan de hand van een overzicht met aangetaste gebouwen, samen met het bereik.

Visualisaties en rapporten

Rekendata wordt gebruik om visualisaties op de kaart te maken van de impactkracht en aangetaste gebouwen, waarvan downloadbare rapporten beschikbaar zijn.

Voorspel snel de impact van paalinstallaties

De VibraCore applicatie kan worden gebruikt om vibraties te voorspellen en valideren bij het installeren van palen. In andere woorden: het voorspellen en valideren van de impact van de aandrijvingskracht van een paalinstallatie op (gebouwen in) de nabije omgeving, gebaseerd op de Nederlandse regulaties hiervoor. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het berekenen van of het al dan niet veilig is om een paal op een bepaalde locatie te heien en wat de impact hiervan is op gebouwen binnen een bepaald gebied hier omheen.

Normaal gesproken worden zaken als het opstellen van bodemprofielen, het berekenen van de impactkracht en het valideren van gebouwstructuren handmatig gedaan. Dit vergt niet alleen erg veel tijd, maar ook mensen van verschillende disciplines.

Met VibraCore is dit niet langer een probleem. Met de app kan je al deze dingen namelijk gemakkelijk zelf doen: je voert simpelweg de invoer parameters in en de applicaties voert vervolgens de berekeningen voor je uit, waardoor jij niet alleen een hoop tijd, maar ook een hoop geld bespaart!

Bereken de impactkracht in 6 stappen:

  1. Importeer sonderingen. Meerdere sonderingen (GEF-bestanden) kunnen gemakkelijk tegelijkertijd worden geimporteerd in de applicatie. Deze sonderingen worden vervolgens automatisch gescheiden en geclassificeerd aan de hand van het CEMS Machine Learning model.
  2. Creëer een impactkracht berekening. De maximale impactkracht kan worden berekend voor bepaalde eigenschap of criteria van iedere sondering. Dit kan worden berekend door een impactkrachtberekeningsobject. De impactkracht voor iedere sondering is gebaseerd op een aantal parameters van dit object en dit resulteert in een gevisualiseerd overzicht van de kracht van de impact op de kaart.
  3. Inspecteer de sonderingen. De sonderingen kunnen worden geïnspecteerd voorafgaand of na het doen van de impactberekeningen. Dit doe je zodat je er zeker van bent dat de analyse van de sonderingen logische resultaten geeft/heeft gegeven.
  4. Definieer de vibratiebron en gebouweigenschappen. Een vibratie validatie analyse kan worden uit gevoerd door het definiëren van de te analyseren regio, de vibratiebron parameters en de gebouweigenschappen. Je komt er achter welke gebouwen in de nabije omgeving staan aan de hand van de BAG database. Je kan eigenschappen toevoegen aan gebouwen door deze toe te voegen aan geselecteerde regio’s met bepaalde karakteristieken. Binnen deze regio’s is het ook mogelijk om gebouwen te verwijderen of juist extra toe te voegen waar nodig.
  5. Voorspel en valideer resultaten. De resultaten van de validatie worden gepresenteerd in een helder overzicht waarin de gebouwen ofwel in rood ofwel in groen verschijnen, afhankelijk van of deze wel of niet aangetast worden door de vibratiekracht. Als uit deze check blijkt dat de gebouwen in de risicogroep vallen (volgens SBR A) en daarom mogelijk schade oplopen bij de installatie van palen, is het nodig om voorafgaand aan deze installatie acties, zoals het verzachten van de impactkracht of het verstevigen van de gebouwen, te ondernemen.
  6. Download rapporten. Voor een samenvatting van de berekeningen kan je een vibratievoorspellingen rapport downloaden. Daarnaast kan je een een CSV-bestand downloaden als je een lijst nodig hebt van de adressen van gebouwen die mogelijk schade oplopen, met daaraan de kenmerken van deze gebouwen gekoppeld.

Input variabelen

Berekeningen zijn gebaseerd op een aantal input variabelen, zoals de analyse van het bodemprofiel (GEF), welke je gemakkelijk kan uploaden en inzien in de applicatie. Met de app is het mogelijk om een regio te bepalen waarover je de impactkracht wil berekenen, zoals een gebied met een diameter van 150 meter. De impactkracht binnen dit gebied is afhankelijk van de locatie van vibratiebron, de structuur van de ondergrond, de maximale impactkracht (CUR 166) en het type paal dat wordt gebruikt.

Map view visualisaties

De resultaten van de berekeningen zijn zichtbaar op de kaart, waarbij de geselecteerde regio en de locatie van de palen en gebouwen binnen deze regio weergegeven worden. Informatie over de specifieke locatie van gebouwen binnen een regio staat opgeslagen en wordt geïmporteerd in de applicatie vanuit een BAG database met adressen. In het geval dat deze niet helemaal juist is, is het mogelijk om handmatig gebouwen toe te voegen of te verwijderen. Het is ook mogelijk om bepaalde karakteristieken toe te voegen aan de gebouwen die van invloed kunnen zijn op de impactkracht, zoals het materiaal waaruit de vloer bestaat. Binnen de rode sectie op de kaart zie je alle gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsmaatregelen (zoals voorgeschreven door SBR A). De andere verschillend gekleurde secties laten de kenmerken die toegekend zijn aan een (groep) gebouw(en) zien. De cirkels laten de grens zien tot waaraan specifieke gebouwen het risico lopen om beschadigd te worden. Dit risico kan op basis van deze informatie verkleind worden, bijvoorbeeld door het verzachten van de impactkracht van een vibratiebron.

Downloadbare rapporten

Met slechts één druk op de knop kunnen gemakkelijk rapporten worden gegenereerd en gedownload met bijvoorbeeld informatie over de uitgevoerde berekeningen of lsten met adressen van gebouwen in de regio die aangetast worden door de vibratiebron. Op basis hiervan kunnen vervolgens de juiste mensen worden geïnformeerd en kunnen er maatregelen worden genomen.Bekijk de website van CEMS voor meer informatie: VibraCore