Zakbaak applicatie - Centrale registratie en validatie van gegevens

Centrale registratie en validatie van zakbaak- en zettingsgegevens.

Geonius

by Geonius

Hoe deze app jouw leven makkelijker maakt

Up-to-date

Gegevens worden centraal geregistreerd en zijn te allen tijde real-time beschikbaar voor iedereen.

Rapportagefunctie

Grafieken en tabellen kunnen gemakkelijk worden geëxporteerd naar PDF om te gebruiken in rapportages en presentaties.

Validatie

Metingen worden automatisch gevalideerd, bijvoorbeeld om meetfouten of aangereden zakbaken automatisch te herkennen.

a

Automatische zakbaakregistratie en validatie in de Cloud

Momenteel wordt zakbaakregistratie vaak bijgehouden in spreadsheets, zoals Excel. Ondanks dat Excel een erg handige tool is voor het bijhouden van administratie, is het niet erg geschikt voor samenwerking. Het delen van data met meerdere partijen (klanten, aannemers, landmeetkundige bureaus) is niet erg gemakkelijk met Excel, en zodra iemand een aanpassing maakt aan een sheet kunnen er snel verschillende versies in omloop gaan.

De zakbaak applicatie van Geonius biedt hier een goede oplossing voor. De applicatie beschikt over een centrale database waar alle data voor alle projecten van een klant automatisch geregistreerd wordt. Vanuit hier kan deze informatie gemakkelijk gedeeld worden met andere belanghebbenden, bijvoorbeeld online via de browser of via PDF-bestanden. In de applicatie zijn meerdere validatiemethodes ingebouwd waarmee kan worden gecontroleerd of een baak verstoord is en de scheefstand eventueel automatisch gecompenseerd kan worden. De Zakbaakregistratie applicatie biedt niet alleen een betere oplossing voor de registratie van data, maar ook het delen en interpreteren hiervan.

[VIDEO VAN DE APP]


Centrale registratie

Met de zakbaak applicatie worden locaties van zakbaken en meetgegevens centraal geregistreerd, zodat iedereen die deze informatie nodig heeft (bijvoorbeeld om de bereikte eindzetting aan te tonen) er direct over kan beschikken. Men heeft gemakkelijk toegang tot de gegevens ofwel online via de browser ofwel middels PDF-rapportage.

De applicatie beschikt over een overzichtskaart waarop de locatie van alle zakbaken duidelijk te zien is. De gegevens hiervan kunnen met slechts één druk op de knop naar het systeem verstuurd worden, waarna automatische validatie plaatsvindt en eventuele nieuwe baken vanzelf worden aangemaakt. Met de PDF-rapportage functie is eenvoudig en eenduidig de historie van alle zakbaakgegevens terug te zien in een (oplever)dossier.

Zakbaakregistratie - zakbaken op de kaart

Overzicht van locaties van zakbaken op de kaart in de applicatie


Zakbaakregistratie - zettingsmetingen

Overzicht van de zettingsmetingen in de applicatie


Automatische validatie

Aan de hand van zelf te bepalen grenswaarden wordt automatisch een validatie van de metingen uitgevoerd om zodoende verstoringen direct te herkennen. Op deze manier is een verstoorde zakbaak (denk hierbij bijvoorbeeld aan scheefstand) te identificeren, zowel in de overzichtslijst als op kaartniveau. In geval van een verstoorde baak kan er direct actie worden ondernomen.

Zakbaakregistratie - validatieresultaten metingen

Overzicht van de validatieresultaten van de metingen in de applicatie


Handige rapportage

De applicatie heeft een ingebouwde rapportagefunctie. Grafieken worden automatisch per zakbaak aangemaakt. De startdatum van iedere grafiek is gemakkelijk in te stellen door de gebruiker, en de grafieken zijn interactief (in- en uitzoom functie), zodat het gedrag van de baak in detail kan worden bekeken. Alle tabellen en grafieken kunnen worden geëxporteerd naar PDF, zowel per baak als voor een geheel project.

Zakbaakregistratie - rapportage

PDF rapportage van de resultaten

Abonnementen

Interesse in de applicatie? Via dit formulier kun je je aanmelden voor een abonnement.

Op dit moment bieden we twee typen abonnementen aan:

  • Regulier (via Geonius): €150 per maand
  • VIKTOR klanten (via de App Store): €75 per maand

Voor meer informatie over de applicatie of overige vragen, neem contact op met Jordy Brouwers (j.brouwers@geonius.nl) of Quinten van Moerbeke (q.vanmoerbeke@geonius.nl).