PileCore - Bereken gemakkelijk paalontwerpen

Bereken automatisch de draagcapaciteit van palen in fundatieprojecten en interpreteer en groepeer sonderingen. Hou de volledige controle over het proces en krijg toegang tot nieuwe, betere inzichten en slimme, interactieve visualisaties.

CEMS

by CEMS

Hoe deze app jouw leven makkelijker maakt

Accelereer je proces

Classificeer sonderingen aan de hand van CEMS Machine Learning model en bereken automatisch het draagvermogen

Krijg betere inzichten

Visualizeer data met dynamische en interactive grafieken

Genereer rapporten

Genereer automatisch downloadbare rapporten die je kan delen met anderen

“Met PileCore is het mogelijk om efficiënt te automatiseren en flexibel te werken op een fundatieproject.” - ir. Jacco Haasnoot, Senior Specialist | Director Crux

Efficiëntie en flexibiliteit door automatisering

Calculating the pile bearing capacity in projects with many CPTs can be a time-consuming and repetitive task for geotechnical engineers. The CEMS PileCore application helps by quickly moving from source data to reporting with smart algorithms and handy pre-settings. For example, the classification of the positive and negative skin friction zones can be performed automatically. The engineer maintains full control because interim results are transparent and can be adjusted based on engineering judgement. For example, PileCore not only offers efficiency through automation, but also flexibility when needed, so that it offers a standard working method for every project

De vele functies van PileCore

De PileCore applicatie heeft een uitgebreid aantal functies, waar onder:

  • Het berekenen van draagcapaciteit van palen volgens NEN9997-1 voor fundatieprojecten. Dit is mogelijk voor meerdere paalpuntniveaus en sonderingen tegelijkertijd.
  • Het automatiseren van de classificatie van sonderingen aan de hand van het CEMS Machine Learning sonderingen-model.
  • Het automatisch bepalen van de positieve en negatieve wrijvingszones.
  • Het verkrijgen van grafische en interactieve visuele resultaten per paalpuntniveau.
  • Het groeperen van sonderingen en testen van de variatie coëfficiënt.
  • Het gemakkelijk aanpassen en op maat maken van de berekeningsparameters.
  • Het automatisch genereren van downloadbare rapporten.

Daarnaast is het ook mogelijk om uit een aantal standard paaltypes met volledig aanpasbare geävanceerde parameters te kiezen, paalpuntniveuas te specificeren, qc te verminderen aan de hand van OCR en uitgravingsniveau en het automatisch bepalen van wrijvingszones.

“Met PileCore is het mogelijk om paalontwerpen te automatiseren terwijl de engineer volledig in controle blijft. De app helpt je om efficiënt een groot aantal sonderingen te verwerken en zo de draagcapaciteit van palen te berekenen en paalgroepen te formeren die voldoena aan de NEN9997 voorwaarden.”Bekijk de website van CEMS voor meer informatie: PileCore