Besix gebruikt IDEA StatiCa in een VIKTOR applicatie “meer berekeningen in minder tijd”

Besix is een Belgisch aannemersbedrijf dat al vele jaren actief is in de bouwsector. Zij gebruiken de IDEA StatiCa software van Whitebox Engineering Software. Met deze rekensoftware kunnen beton en staal constructies doorgerekend worden, met de focus op doorsnedes in detail kunnen controleren.

Automate the boring. Engineer the awesome!

Jo Gijbels is eigenaar van Whitebox Engineering Software en vertelt, “Door de nieuwe koppeling tussen IDEA StatiCa en het VIKTOR platform kunnen onze klanten meer berekeningen doen in minder tijd.”

Bij Besix gebruiken ze nu vooral IDEA StatiCa om betonconstructies door te rekenen. Zij willen niet de hele 3d structuur van een constructie modelleren, maar juist de doorsnede van een betonkolom heel gedetailleerd controleren. Arnout De Schaepmeester is vanuit Besix betrokken bij de samenwerking. “We hebben een applicatie ontwikkeld waarmee we een enorme hoeveelheid berekeningen voor een tunnel in korte tijd kunnen uitvoeren.”

In de applicatie is een koppeling gemaakt tussen IDEA StatiCa software en het VIKTOR platform. “De applicatie is gericht op berekeningen voor tunnelmoten in het project: De Groene Boog,” vertelt De Schaepmeester. “Die tunnelmoten lijken gelijkwaardig, maar ze zijn niet identiek. Ze zijn allemaal net weer anders.” Elke moot moet op een bepaalde lengte palen komen te liggen, om ervoor te zorgen dat ze niet wegzakken. Voor elke moot moeten dus aparte berekeningen gedaan worden en dat kost veel tijd.

De tijd binnen een project is beperkt. Hoe meer iteraties je binnen een bepaalde tijd kan maken, hoe dichter je bij de ideale oplossing komt. “Met behulp van de applicatie kunnen we onder andere voor elke moot individueel de optimale lengte bepalen.” Zegt De Schaepmeester. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het project omlaag gaan.

“Nu hebben we een integratie tussen de betonberekeningen en het VIKTOR platform. Dit zou natuurlijk ook goed mogelijk zijn voor staalconstructies.”, vertelt Gijbels. “Er zijn veel verschillende softwarepakketten, die nu nog niet met elkaar kunnen samenwerken. Voor de toekomst verwacht ik dat die pakketten dichterbij elkaar komen en dat het voor de klant mogelijk wordt om alles bij elkaar te krijgen, zodat hij duidelijk alles in kan zien.”

De samenwerking tussen Besix, IDEA StatiCa en VIKTOR is voor alle partijen goed bevallen. Door middel van de applicatie worden berekeningen efficiënter uitgevoerd waardoor er veel iteraties gedaan kunnen worden. Hierdoor kan er meer geoptimaliseerd worden in een project, wat leidt tot materiaalbesparing, kostenbesparing en verduurzaming. Gijbels, “Voor de toekomst verwacht ik meer automatisering en meer voordelen voor de klant.”

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch