CODURE: “in een paar klikken van offerte tot productie”

Om ervoor te zorgen dat iedereen schoon drinkwater heeft, moeten verouderde leidingen vervangen of gerenoveerd worden. Het vervangen van drinkwaterleiding in bewoonde omgevingen is erg duur en zorgt voor veel overlast aan de bewoners omdat straten open gegraven moeten worden. Daarom heeft CODURE, samen met haar partners, een nieuw systeem ontwikkeld om drinkwaterleidingen eenvoudig te kunnen renoveren.

Automate the boring. Engineer the awesome!

Het ontwikkelde systeem maakt het mogelijk om een nieuwe pijp in de oude pijp te plaatsen zonder de staat open te graven. Dankzij het door CODURE geleverde koppelstuk, kan het systeem direct aangesloten worden op de rest van het netwerk. Elke koppelstuk is specifiek ontworpen en gemaakt voor het project. Met behulp van VIKTOR is er een applicatie ontwikkeld die, naast de maatvoering en structurele berekeningen, ook direct de codes maakt om de CNC machines aan te sturen en de kwaliteitscontrole bijhoudt.

CODURE

Anande Bergman is Chief Technology Officer bij CODURE en vertelt, “CODURE heeft een gepatenteerd koppelstuk speciaal ontwikkeld om drukleidingen te herstellen met behulp van Cured-in-Place-Pipes (CIPP).” CIPP is een methode om bestaande ondergrondse leidingen te herstellen zonder dat je de straat hoeft open te graven: een nieuwe pijp binnen de oude pijp. Een glasvezel kous wordt geplaatst en uitgehard binnen de oude pijp die aan elk uiteinde een koppelstuk heeft. Het koppelstuk heeft een speciaal binnenoppervlakte die zorgt voor hechting aan de kous tijdens het uitharden van deze, dus de kous en koppelstuk vormen een geheel. Dankzij het koppelstuk kunnen de CIPP kousen makkelijk verbonden worden met de rest van het netwerk.

Ontwerpen van koppelstukken

Helaas zijn die bestaande pijpleidingen lang niet overal hetzelfde en zijn de koppelstukken veelal uniek. We hebben het over oude pijpen met variërende maten die niet overeenkomen met de huidige standaarden. Ook is de druk die op de pijp staat verschillend per situatie. Daardoor is elk project net weer anders en moet er elke keer een nieuw koppelstuk ontworpen worden. Bergman: “Het is een tijdrovende klus om elke keer weer een koppelstuk te ontwerpen op traditionele wijze. Door de complexiteit van het product moeten we dit wel altijd doen, zelfs om een offerte te maken.”

Daarom is er samen met VIKTOR een applicatie gemaakt om die berekeningen automatisch te kunnen uitvoeren. “Voordat we VIKTOR gebruikte, moest een van onze ingenieurs een sterkte berekening uitvoeren per koppelstuk. Omdat dikwandige glasvezelproducten complex zijn om te berekenen, deden we dit met FEM. Dat kostte wel een paar uur per ontwerp”, vertelt Bergman. Met behulp van de applicatie kan er nu snel en eenvoudig een volledig ontwerp gemaakt worden. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld. “Zelfs kleine orders zijn nu commercieel aantrekkelijk”.

“De applicatie kan nog veel meer”, zegt Bergman. Aan de hand van het ontwerp, kunnen er offertes, tekeningen en datasheets met alle relevante informatie gegenereerd worden. Dit gaat niet via handmatige berekeningen of losse Excel-modellen, maar gebeurt allemaal centraal en automatisch in de applicatie. Door het centraal opslaan van de ontwerpen, gaan er ook geen eerdere versies meer verloren. Bergman: “Het is belangrijk dat we snel meerdere opties kunnen vergelijken, zodat je altijd met de klant kunt schakelen en de beste oplossing kunt aanbieden. Dus het is ook erg fijn dat je eenvoudig oudere ontwerpen kan bekijken en goed kan traceren waarom bepaalde veranderingen zijn aangebracht in het project en door wie.”

“Met behulp van de applicatie kan er nu snel en eenvoudig een volledig ontwerp gemaakt worden. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld. ”

Anande Bergman CTO van CODURE

Van ontwerp tot product

CODURE maakt niet alleen de ontwerpen, maar is ook verantwoordelijk voor de productie van de koppelstukken en de kwaliteitscontrole daarvan. Voor de productie heeft CODURE speciale CNC-machines ontwikkeld om de koppelstukken te kunnen maken. Het definitieve ontwerp wordt in de applicatie omgezet in een G-code  waarmee deze machines aangestuurd kunnen worden. Bergman vertelt: “We hoeven nu niet meer de vertaalslag van een geometrie naar de instructies voor de machine te doen, nu kunnen we met een druk op de knop het gewenste koppelstuk produceren”. De productie wordt daarmee enorm versimpeld en versneld, en de kans op fouten wordt veel kleiner.

Kwaliteitscontrole

Na de productie van een koppelstuk, moeten er kwaliteitscontroles gedaan worden. Vanwege het gebruik in drinkwaterleidingen, moet CODURE zich aan strenge regelgeving houden. De applicatie biedt ook hier ondersteuning in. Zo wordt er per koppelstuk bijgehouden welke materialen gebruikt zijn, wie eraan gewerkt heeft, of alle maten kloppen en of er aan alle kwaliteitseisen voldaan is. “Zo is alles overzichtelijk opgeslagen en is het eenvoudig te traceren wat er met dat specifieke koppelstuk gebeurd is”, aldus Bergman.

Voordelen van de applicatie

Het hele proces, van een eerste ontwerp en offerte tot de uiteindelijke productie en kwaliteitscontrole, wordt dus gecentraliseerd in een applicatie. Dat bespaart CODURE niet alleen veel tijd in het ontwerpen, berekenen, invoeren en bijhouden van alles wat er bij het maken van een koppelstuk komt kijken; maar zorgt er ook voor dat de processen eenvoudiger worden en het risico op fouten kleiner wordt. Door het hele proces te automatiseren, blijft er voor CODURE tijd over die ze nu kunnen gebruiken voor het verbeteren en optimaliseren van het product.

Bergman: “Het is eenvoudig. Iedereen kan de applicatie gebruiken. Alle kennis achter het ontwerp, die voorheen alleen in handen van de specialisten was, is nu toegankelijk gemaakt voor de hele organisatie.” Dus naast de centralisatie van de data en de tijdswinst, kan CODURE hun kennis opslaan en altijd gebruiken.

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch