Heijmans generieke applicatie: “efficiënter werken en meer tijd voor slimme oplossingen”

Applicaties die bij veel verschillende projecten ingezet kunnen worden, dat is waar Heijmans de afgelopen maanden aan gewerkt heeft.

Automate the boring. Engineer the awesome!

Bart Vosslamber is engineer bij Heijmans en vertelt, “We hebben nu twee applicaties gemaakt, een berekent voor verschillende sonderingen het paaldraagvermogen en de ander rekent betondoorsnedes (met wapeningsstaven) onder verschillende belastingen uit.” Het voordeel van de applicaties is dat ze in elk project gebruikt kunnen worden, ondanks dat elk project in de bouw uniek is.

Geen enkel project is hetzelfde, maar in elk project zitten wel elementen die vaak terugkomen. Juist voor die elementen heeft Heijmans applicaties gemaakt, om die berekeningen niet meer handmatig te hoeven doen. Vosslamber: “Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst in parametrisering ligt. Je hebt bouwstenen nodig die de parametrische vraagstukken kunnen oplossen.” De applicaties zijn twee van zulke bouwstenen. Ze zorgen ervoor dat het proces efficiënter wordt.

“Wij hebben voor een applicatie over paaldraagvermogen gekozen, omdat er in elk project wel funderingspalen zitten. En betondoorsnedes moeten ook in elk project gewapend worden.” 

Bart Vosslamber, engineer bij Heijmans

Door de applicaties zijn bijvoorbeeld wijzigingen efficiënter door te voeren, rapportages zijn gemakkelijker aan te passen. “Stel er verandert iets in het ontwerp, dan moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden,” zegt Vosslamber. “Met de applicatie kun je die berekeningen met 1 druk op de knop opnieuw doen.” Dat levert veel tijdswinst op, waardoor er nieuwe ideeën ontstaan en het aantal handige tools kan toenemen.

Er zijn nu twee applicaties en het doel is om dat aantal uit te breiden. Dat uitbreiden kan op twee manieren, zo vertelt Vosslamber, “We kunnen nu een rechthoekige plaat beton uitrekenen, dat kan uitgebreid worden naar ronde doorsneden. Daarnaast zijn er nog meer interessante applicaties te bedenken voor in de toekomst, bijvoorbeeld voor staaldoorsnedes of belastingcombinaties.” Deze uitbreidingen staan ook al op de planning bij Heijmans.

De applicaties zijn gemaakt op het VIKTOR platform. Zij hebben de applicaties zelf ontwikkeld, waarbij ze eerst een training hebben gehad hoe ze dat konden doen. “Wij hebben ervoor gekozen om het zelf te doen, omdat de inhoudelijke kennis over constructies bij ons zit. Want als je ermee werkt ben je beter in staat om te specificeren wat voor soort tool je eigenlijk wilt. Als ik dit wil, moet ik het op deze manier vragen”, legt Vosslamber uit.

De hulp vanuit VIKTOR bij het ontwikkelen van de applicaties beviel goed. “De samenwerking ging goed, het zijn betrokken mensen en ze beantwoorden je vraag snel”, vertelt Vosslamber. “Er is nog wel wat verbetering mogelijk, bijvoorbeeld in de flexibiliteit van de layout van de applicatie.” Het VIKTOR-platform heeft een vaste lay-out, die overzichtelijk is, maar niet eenvoudig aanpasbaar. Daar valt volgens Vosslamber nog wat in te winnen.

Desondanks zijn ze blij met wat de applicaties voor hen kunnen betekenen. Vosslamber, “Bij elke constructie die wij bedenken, moeten we een rapport aanleveren om te onderbouwen waarom de constructie die we gemaakt hebben sterk genoeg is.” De applicatie helpt hen om dat rapport eenvoudig op te stellen, zodat hun opdrachtgevers duidelijk kunnen zien hoe bijvoorbeeld een doorsnede gemaakt is en welke berekeningen daarbij horen.

Heijmans wil graag verslimmen en inzetten op automatiseren en parametriseren. De twee applicaties die nu gemaakt zijn, is het begin en er staan er nu al meer op de planning. Vosslamber, “Door middel van deze applicaties kunnen wij in elk project efficiënter werken en kunnen we meer energie steken in slimme oplossingen, dat is erg voordelig voor zowel ons als onze klanten.”

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch