J.P. van Eesteren: “bij herhaling ontstaat een proces van leren”

Als ontwikkelende bouwer is J.P. van Eesteren gespecialiseerd in woontorens, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere utiliteitsprojecten. Hierbij hebben ze de drive om de bouw te veranderen. ‘Gebouwen Slimmer Maken’ is het antwoord van J.P. van Eesteren op de huisvestingsvragen van deze tijd. Dit betekent dat medewerkers van J.P. van Eesteren continu en met een frisse blik processen optimaliseren. ‘Gebouwen Slimmer Maken’ zegt dus zowel iets over het product als over het proces. Uit de procesanalyse, die J.P. van Eesteren samen met VIKOR heeft uitgevoerd, is de doelstelling geformuleerd om de doorlooptijd van het ontwerpproces van woontorens te halveren.

Automate the boring. Engineer the awesome!

De procesanalyse

Max de Vries is projectontwikkelaar bij J.P. van Eesteren en vertelt dat er intern verbeteringen mogelijk zijn in de overdracht van kennis en informatie tussen de verschillende afdelingen. De Vries, “Om meer inzicht te krijgen in elkaars werkprocessen hebben we samen met VIKTOR een proces analyse uitgevoerd.” Hiervoor zijn er met verschillende specialisten van de afdelingen, zijnde Constructie, Calculatie, Projectontwikkeling en Engineering gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken bleek dat de overdacht van informatie en kennis tussen afdelingen geoptimaliseerd kan worden. De Vries, “Iedere afdeling hanteert zijn eigen Excel model, de resultaten uit de modellen worden met elkaar gedeeld, maar de achterliggende uitgangspunten blijven vaak onzichtbaar. Om gezamenlijk de juiste keuzes te maken in het ontwerpproces is het van belang om de uitgangspunten en bijbehorende relaties zichtbaar te maken. Bij herhaling ontstaat zo ook een proces van leren”.

Met behulp van VIKTOR zijn de werkmethoden van de verschillende specialismen in kaart gebracht. Om vervolgens de processen te verbeteren. Voor De Vries is de uitdaging duidelijk: “Is het mogelijk om de doorlooptijd van het ontwerpproces van woontorens te halveren door middel van leren en repeteren?”

“De procesanalyse zou ik elk bedrijf aanraden. Je leert om goed te kijken naar: wat zijn mijn processen en welke optimalisaties kan ik daarin uitvoeren.”

Max de Vries projectontwikkelaar bij J.P. van Eesteren

Uitgangspunten verwerken in een applicatie

Na afronding van de procesanalyse is gekozen om samen met VIKTOR een web-based applicatie te creëren. Het doel van de applicatie is dat alle specialismen binnen J.P. van Eesteren met dezelfde applicatie gaan werken. De uitgangspunten en relaties in een ontwerp worden daarmee voor iedereen zichtbaar. De Vries, “Het verschil tussen de applicatie en BIM (Bouwinformatiemodel) is dat we nu niet geïnteresseerd zijn in de unieke samenstelling van een specifieke woontoren. We zijn opzoek naar een vaste structuur waarbinnen we kunnen differentiëren”. In elk ontwerp komen veel parameters telkens terug, een woontoren heeft altijd een trappenhuis, dak, een gevel en een vloer. “Of de vorm van de vloer nou langgerekt of vierkant is maakt bij een bepaald abstractieniveau niet uit, veel parameters zijn in de basis hetzelfde”, legt De Vries uit. De applicatie moet J.P. van Eesteren helpen om repeterende onderdelen in meerdere projecten te gebruiken. Zo ontstaat tevens de mogelijkheid om aandacht en tijd te besteden aan de unieke/afwijkende elementen in een ontwerp. De Vries, “We willen eigenlijk een woontoren opdelen in losse producten. neem bijvoorbeeld zo’n trappenhuis, dit is vaak een betonnen doos met een trap en een aantal liften. Is het niet logischer om als J.P. van Eesteren 4 varianten te ontwikkelen en die telkens opnieuw in projecten te gebruiken?”

Eerdere betrokken worden als aannemer

Middels de applicatie van VIKTOR kan J.P. van Eesteren samen met opdrachtgevers straks veel sneller en slimmer de eerste fasen van een ontwerpproces doorlopen. Opdrachtgevers lopen de grootste risico’s tijdens de ontwerpfasen. Het versnellen van het ontwerpproces verkleint het risico om als opdrachtgever ingehaald te worden door de tijd en bijbehorende nieuwe marktomstandigheden. In een traditionele bouworganisatievorm wordt de aannemer als één van de laatste partijen betrokken in een project. “Dit is best wel vreemd, want je kunt denken en doen niet van elkaar scheiden”, volgens De Vries. “Wanneer deze structuur wordt gehanteerd is de rol als bouwer voornamelijk volgend. De structuur impliceert een strategie zoals de linkervoet de rechtervoet doet volgen tijdens het lopen, echter de expertise van het bouwen ontbreekt vaak in de ontwerpfasen. Ook suggereert de structuur dat tijdens de realisatiefase alleen maar gebouwd moet worden wat eerder bedacht is. De realiteit is dat tijdens de realisatie nog ontzettend veel keuzes gemaakt moeten worden, die invloed hebben op eerdere keuzes in de ontwerpfase en andersom.”

De bouwsector kan nog veel leren door buiten ons vakgebied te kijken. De Vries, “Inmiddels is er genoeg managementliteratuur te vinden waarom een sterke scheiding tussen denken en doen niet het gewenste resultaat oplevert. Het bedenken van ingewikkelde strategische plannen in boardrooms (denken) die tijdens de implementatie (doen) uiteindelijk niet het gewenste resultaat brengen is vrij logisch. De tijd staat niet stil, vaak worden plannen ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Iedere aanpassing (in een ontwerp of organisatie) resulteert tevens in gewenste en ongewenste effecten die vooraf niet te voorspellen zijn. Het is verstandiger om parallel te werken in plaats van een strikte scheiding.”

VIKTOR

J.P. van Eesteren is onderdeel van TBI. De directeur van J.P. van Eesteren Marco Peppel heeft een presentatie bijgewoond van VIKTOR bij één van de TBI-zusterbedrijven, Voorbij Funderingstechniek. De Vries: “De procesanalyse zou ik elk bedrijf aanraden. Je leert om goed te kijken naar: wat zijn nou mijn processen en welke optimalisaties kan ik daarin uitvoeren.” Zodra een bedrijf uit meerdere afdelingen bestaat, is het van belang om aandacht te besteden aan de kennis- en informatieoverdracht. Ook daar geeft VIKTOR inzicht in, “De gaten qua kennis- en informatieoverdracht tussen de afdelingen zijn nu duidelijker en kunnen gedicht gaan worden.”

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Customer cases

DMC: “create more insights for the customer at Xbloc”

Delta Marine Consultants (a subsidiary of the organisation BAM) has developed a special concrete breakwater element called Xbloc. These concrete blocks are placed on a breakwater to protect them. DMC has developed tools to determine the layout of the Xblocs on the breakwater. However, these layouts are unique for every case.

Customer cases

WTOP: “An algorithm makes designing noise barriers much faster”

Everyone probably recognises the noise barriers found along (rail) roads. At WTOP infrastructure, they specialise in the design and engineering of noise barriers along roads and railways. In 2014, WTOP infra switched to designing and drawing in 3D. It became increasingly clear how important it is, especially for more complex projects, to deliver complete 3D designs as soon as possible so that they can be incorporated into BIM.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch