MH Poly en MSc Engineering: “grote voordelen met koppeling RFEM rekensoftware aan VIKTOR-platform”

Ingenieursbureau MH Poly gebruikt al jaren RFEM rekensoftware. Deze software wordt geleverd door MSc Engineering. Bard Louis, CEO bij MH Poly en Emiel Peltenburg, eigenaar van MSc engineering, hebben samen met VIKTOR een applicatie ontwikkeld op het VIKTOR-platform. Deze applicatie zorgt ervoor dat berekeningen voor remmingswerken geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden zodat er eenvoudig meerdere iteraties gedaan kunnen worden.

Automate the boring. Engineer the awesome!

Voorheen werden veel berekeningen voor remmingswerken met vuistregels gedaan. Dit kan nu niet meer, door de aangescherpte nieuwe normen. De berekeningen moeten nu exact gedaan worden, wat veel extra werk voor de ingenieurs oplevert. Alle opties een voor een met de hand doorrekenen is te veel werk, dus is er gekozen om deze berekeningen te automatiseren. Louis: “Het rekenen aan constructies gaat steeds meer geautomatiseerd worden. De tijd die daarmee gewonnen wordt, kan dan gebruikt worden om complexe problemen op te lossen.”

Peltenburg vertelt, “Repeterende elementen zijn erg geschikt om te programmeren, en dus te berekenen door middel van een applicatie.” Bij repeterende elementen moet er steeds dezelfde berekening uitgevoerd worden, iets wat een applicatie op de computer veel sneller kan dan een constructeur met de hand. “Zodra de repetitie in een constructie gevonden is, levert het berekenen met een computer enorm veel tijdswinst op.”, aldus Peltenburg. 

MH Poly gebruikt de rekensoftware RFEM voor het berekenen van de remmingswerken. Louis was erg geïnteresseerd in het maken van een applicatie voor remmingswerken en heeft Peltenburg gevraagd om hier samen aan te gaan werken. De applicatie die ze gemaakt hebben bevat een interface tussen de RFEM software en het VIKTOR-platform. Peltenburg: “We bieden aan al onze klanten een API aan, waar applicaties op gemaakt kunnen worden. Dit was de eerste keer dat het op een professionele manier aangepakt is.”

Een jaar geleden zijn ze begonnen met bouwen van de applicatie en het idee was dat er na een aantal korte sprints een applicatie zou liggen. Dat ging toch iets anders dan verwacht. Louis vertelt, “In praktijk bleek dat RFEM en VIKTOR niet zo goed op elkaar aansloten als verwacht. Dat heeft een half jaar vertraging opgelopen.” In dat half jaar is er heel hard gewerkt om de software goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat is gelukt, de applicatie kan bijna in gebruik worden genomen.

In de herfst wordt de applicatie gepresenteerd op de klantendag van MSc Engineering. “We willen onze klanten laten zien dat de sector aan het veranderen is en welke mogelijkheden er allemaal zijn op het gebied van automatisering.” vertelt Peltenburg. Louis, “Deze applicatie is een pilot om te zien hoe het gaat, maar het is wel mijn instelling om meer samen te gaan doen als dit bevalt.” Voor de klantendag kan je je nog aanmelden via deze link.

“Het grootste voordeel om VIKTOR te gebruiken, is om een verandering van denken bij de ingenieurs in gang te zetten. Er wordt nog veel op de traditionele manier nagedacht, dat moet veranderen naar een manier waarbij er beter gebruik gemaakt wordt van ICT ontwikkelingen op het gebied van engineering.”, vertelt Louis. Peltenburg voeg daaraan toe, “Het leuke is dat je niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er zijn zoveel mogelijkheden waar het gebruikt voor kan gaan worden: Artificial Intelligence, Parametric Design, Machine Learning.”

MH Poly is een ingenieursbureau waar ze al jaren de rekensoftware RFEM van de firma Dlubal gebruiken. Deze software wordt geleverd door MSc Engineering. Emiel Peltenburg is specialist bij MSc Engineering en verdeler van de rekensoftware RFEM en IDEA StatiCa.

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch