Roeland: “met het vernieuwde filter een beter beeld van de werkelijke bodemopbouw”.

In heel veel bouwprojecten worden sonderingen omgezet in bodemprofielen. Zo’n sondering wordt daarvoor vaak eerst gefilterd, want een laagje van 4 cm is bijvoorbeeld niet realistisch. Ook is een bodemopbouw met daarin heel erg veel lagen vaak niet goed bruikbaar.

Automate the boring. Engineer the awesome!

In de Viktor applicaties is binnenkort een nieuw filter beschikbaar die nauwkeuriger en minder grof is dan de oude. Roeland heeft als developer aan dit filter gewerkt, hij vertelt “Dit nieuwe filter levert voor de geotechnisch adviseurs een beter beeld van de werkelijke bodemopbouw.”

Een sondering is een meting van de bodem, door middel van een meetstaaf die de grond geduwd wordt. De weerstand en druk die de staaf daarbij ondervindt, is afhankelijk van de grondsoort. Een meting kan op die manier worden geclassificeerd in een opbouw van de bodem. Roeland, “Het lastige van zo’n meting is dat een kleine afwijking direct een andere grondsoort aangeeft, als je in je classificatie heel veel verschillende grondsoorten onderscheid.” In figuur 1 zie je links een ongefilterde bodemopbouw. De vele kleine laagjes zijn niet realistisch en er moet dus gefilterd worden. In de oude filter worden alle laagjes dunner dan een door de gebruiker in te stellen dikte (bijvoorbeeld 10 centimeter) uit het profiel geschrapt en opgevuld met de laag die erboven zat. Zo ontstaan er geen gaten in je profiel en sluiten alle lagen netjes op elkaar aan. “Deze methode werkt goed, maar is nog vrij grof.”, vertelt Roeland. Dit is ook te zien in het midden van figuur 1.

Figuur 1

Viktor wil zich altijd blijven verbeteren, dus toen het verzoek kwam om dit filteren preciezer te doen is hij er meteen mee aan de slag gegaan. “Nu gooien we niet zomaar lagen eruit, maar markeren we welke lagen dunner zijn dan bijvoorbeeld 10 centimeter. Die laagjes worden geclusterd in blokjes, van maximaal de te filteren dikte,” legt Roeland uit. Ieder blokje zal worden vervangen door een nieuwe laag.

Hoe het blokje wordt vervangen hangt af van de dikte. Als het blok met dunne lagen in totaal nog steeds dunner is dan de filterdikte, werken we op de oude manier. We gooien het blokje weg en trekken de laag van erboven door. Als het blok dikker is dan de filterdikte maken we er een nieuwe laag van. “Deze nieuwe laag moet ook een bodemsoort hebben. Daarvoor nemen we de grondsoort die het meeste voorkomt (in centimeters) binnen zo’n blokje.” Deze principes wordt weergegeven in figuur 2.

Figuur 2

Roeland, “Met het nieuwe filter wordt de bodemopbouw minder grof bepaald.” Het verschil tussen het oude en het nieuwe filter is groot in figuur 1, al is dit volgens Roeland niet altijd zo. “In veel gevallen zijn er niet zo veel verschillende grondsoorten in zulke dunne laagjes van een sondering. Het verschil tussen het oude en nieuwe filter is dan kleiner.” Het oude filter zal ook niet zomaar weggedaan worden, omdat er genoeg projecten zijn waarbij zo’n gedetailleerde bodemopbouw niet nodig is.

In de meeste projecten wordt de bodemopbouw gebruikt en met het nieuwe filter wordt hij preciezer. Al is de geotechnisch adviseur altijd degene die uiteindelijk bepaald welke bodemopbouw hij gebruikt in het project. Roeland, “Bij het bepalen van het bodemprofiel komt ook heel veel kennis en ervaring kijken. Op basis van die geologische kennis, ervaring van vorige projecten, de locatiedata, etc. zal hij bepalen hoe het profiel eruit komt te zien.”

Binnenkort wordt het voor alle applicaties op het Viktor platform mogelijk om gebruik te maken van dit nieuwe filter voor het bepalen van de bodemopbouw. Roeland: “Wij willen onszelf steeds blijven verbeteren en dit is een mooi voorbeeld van hoe we dat doen.”

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch