Voorbij Funderingstechniek: “optimalisering palenplan met VIKTOR bespaart geld”

In samenwerking met Voorbij Funderingstechniek zijn op het VIKTOR-platform modules gebouwd die Voorbij ondersteunen met het optimaliseren van diverse processen en innovatieve toepassingen. Een startpunt is het (her-)ontwerp van paalfunderingen.

Automate the boring. Engineer the awesome!

Optimalisatie van palenplan bespaart opdrachtgever veel geld

Voorbij krijgt vaak een eerste ontwerp aangeleverd. Vanuit hun expertise en ervaring zien zij hier kansen om het verder te optimaliseren, door bijvoorbeeld de variantie van de grond beter mee te nemen in het ontwerpproces. Ook kan er vaak worden geoptimaliseerd door sonderingen slim te groeperen en mee te nemen in de berekeningen. Of bijvoorbeeld het omzetten naar een alternatief paalsysteem. Als dit snel en goed kan worden gedaan, kunnen klanten sneller worden voorzien van geoptimaliseerde palenplannen; dat scheelt veel geld voor de opdrachtgever.

Samen het procesoptimalisatie in kaart gebracht

Samen met de engineers van Voorbij is eerst het proces goed in kaart gebracht. Bijvoorbeeld als het gaat om visualisaties. Zo wil de gebruiker onder andere snel de kleeftrajecten kunnen terugzien van ingeladen sonderingen en meerdere sonderingen tegelijk kunnen bekijken. Daarnaast zijn er andere functionaliteiten die de gebruikers helpen, zoals het in één keer kunnen wijzigen van de interpretatie van meerdere sonderingen. Het hoofddoel is dat de eerste applicatie zelf in staat is een palenplan te genereren, geoptimaliseerd naar kosten, gebaseerd op de grondopbouw en met variabele parameters als groeperingen, PPN’s (paalpuntniveaus) en paaltypen. Voorbij heeft een methode ontwikkeld om groeperingen te genereren uit een set van regels, waarvan MOCS het achterliggende algoritme heeft geschreven.

Als gebruiker heeft Voorbij eisen gesteld die specifiek passen bij hun proces. Een paar voorbeelden: bij optimalisatie kunnen zij de onder- en bovengrenzen aangeven van PPN’s, een koppeling maken naar Technosoft, het ontwerp praktisch uitvoerbaar laten genereren, de grenswaarde praktisch afstellen, interactieve draagvermogengrafieken zien en palen gevisualiseerd zien in combinatie met de sonderingen.

Een weergave van een gebied met sonderingen binnen de Voorbij Module in VIKTOR. Op basis van deze sonderingen en benodigde draagvermogens kan de applicatie zelf een palenplan genereren, geoptimaliseerd naar kosten, gebaseerd op de grondopbouw en met variabele parameters als groeperingen, PPN’s en paaltypen.

Maatwerk applicatie snel gerealiseerd

Omdat het VIKTOR-platform de generieke bouwstenen heeft om een dergelijke omgeving te configureren, zijn er maar vier sprints nodig om zo’n professionele maatwerkapplicatie te bouwen. Dat terwijl er een heel grote waarde is die wordt gerealiseerd met de applicatie, voor zowel de opdrachtgevers als voor Voorbij zelf.

VIKTOR applicaties worden breed toegepast

Om tot goede optimalisaties te komen, is het belangrijk (een deel van) het proces geheel te automatiseren en hier een bruikbare applicatie van te bouwen voor eindgebruikers. Dit wordt bereikt door een combinatie te maken van parametrisch ontwerp, kennisregels, integratie van gebruikte softwaresystemen, Excelsheets en andere modellen en dit online toegankelijk te maken. Het VIKTOR-platform is gebouwd om precies dit te doen en de bouwblokken hiervoor te leveren. Via het platform kan een ingenieur met basisprogrammeerkennis eenvoudig en snel professionele applicaties bouwen, die direct kunnen worden gelanceerd in de operatie en gebruikt door alle betrokken teamleden. Inmiddels wordt het breed toegepast in de sector. Zo speelt het platform momenteel een belangrijke rol in de DO-fase van het ontwerp binnen het megaproject de Groene Boog.

Follow us on LinkedIn

More To Explore

Blog

VIKTOR: “automatische modellering en analyse van een tunnel”

Op de traditionele manier van het ontwerpen van een constructie met tientallen deelsecties worden veel handelingen handmatig gedaan en vaak herhaald. Bij het ontwerp van een tunnel bijvoorbeeld, zou er met de hand een structureel model worden opgebouwd en doorgerekend met een software pakket als SCIA Engineer.

Blog

VIKTOR: “automation in D-Foundations”

Most companies that are involved in designing and building pile foundations, need to perform analyses to ensure that their foundation designs meet the safety standards as described in the NEN. Commonly D-Foundations software is used to do the calculations. The software package mainly analyses pile foundations. It can calculate the required depth of a set of specified foundation piles placed in a particular soil composition (based on GEF files) under a certain load.

Do you want to boost your business?

Drop us a line and keep in touch