GeoTools - organiseer en inspecteer CPT's

Centraliseer al je CPT’s in een web-based locatie en gebruik de kracht van automatisering om deze te interpreteren en verwerken in je projectberekeningen.

VIKTOR

by VIKTOR

Hoe deze app jouw leven makkelijker maakt

Organiseer en centraliseer

Upload je CPT’s in VIKTOR om deze voor iedereen toegankelijk te maken en in secties te groeperen.

Inspecteer en interpreteer

Gebruik een gepersonaliseerde interpretatie methode om CPT's te classificeren. Inspecteer, vergelijk en exporteer PDF bestanden.

Integreer met D-Series

Exporteer groepen CPT's direct naar D-Foundations of D-Settlement, inclusief het 2D geïnterpoleerd bodemprofiel

"Met GeoTools kunnen we snel inzicht krijgen in de beschikbare onderzoeksdata. Door het generen van longitudinale profielen krijgen we snel goed overzicht van de bodemstructuur op projectlocaties. Vanuit daar kunnen we verder inzoomen op specifieke componenten en bijvoorbeeld CPT's vergelijken."- Sjoerd Bouwmans, Project Adviseur Geotechiek bij Heijmans & Gijs van Gorp, Adviseur Geotechniek bij Heijmans.

Centraliseren en organiseren

GeoTools helpt je bij het centraliseren, interpreteren, inspecteren, modificerenen gebruiken van CPT’s uit een projectcollectie. Allemaal in één app! Waar je project ook over gaat, er zijn altijd een aantal aspecten omtrent het werken met CPT’s die gelijk aan elkaar zijn. CPT’s vormen de basis van veel verschillende berekeningen. Ze moeten geïnterpreteerd, vertaald, in een bodemprofiel. Dit profile vormt dan de basis voor alle berekeningen, zoals die voor paalfundaties, dijkstabiliteit, damwanden en nog veel meer. De GeoTools applictie is web-based, wat betekent dat wanneer je CPT’s upload, deze beschikbaar zijn voor iedereen met internet en toegang tot de applicatie. Je kan zelf selecteren welke classificatiemethode je gebruikt, zoals de standaard Robertson methode, een volledig aan te passen Table methode gebaseerd op door de gebruiker aangeleverde bodemkarakteristieken en zelfs een Machine Learning algorithme, ontwikkeld door CRUX. Je kan de bodemopbouw en metingen inspecteren tot op het level van een individuele CPT. Ook kan je xml bestanden van CPT’s downloaden en uploaden, een eerste stap naar het compatibel worden met het Bureau Registratie Ondergrond (BRO).

Modificeren en interpreteren

Gedurde elke stap in het proces voert VIKTOR automatisch taken voor je uit. Desondanks heb je altijd de mogelijkheid om dingen te modificeren of te updaten zoals jij het zelf wil. Om je te helpen besluiten of je tevreden bent met de interpratie van CPT’s of andere aspecten wordt data gevisualiseerd op een aantal verschillende manieren. Bijvoorbeeld op een kaart, een 3D view van een CPT of een individueel diagram of juist een vergelijkingsdiagram van metingsdata en bodeminterpretaties.Tenslotte is er ook een PDF view dat zelf jouw CPT’s tekent op basis van jouw specificaties (papiergrootte, schaal, etc.), waardoor je je CPT’s makkelijk en snel kan integreren in rapporten.

Als je tevreden bent met de manier van interpreteren kan je CPT’s gaan groeperen in secties. Dit doe je door een lijn te tekenen op de kaart. Alle CPT’s de binnen deze regio vallen worden dan vervolgens gecombineerd tot één sectie. Binnen deze sectie werk je toe naar het daadwerkelijk gebruiken van de CPT’s

D-Foundations

Een concreet voorbeeld hiervan is het exporteren naar D-Foundations. Hieruit haal je een D-Foundations file dat al jouw CPT data bevat op basis waarvan jij palen kan gaan bouwen.

D-Settlement

Ook is er een exporteermogelijkheid naar D-Settlement. Voordat je hiernaar kan exporteren helpt de VIKTOR app je bij het bouwen van een longitudonale (2D geïnterpoleerde) bodemopbouw. Hiervoor kan je eerst het beste kijken naar de visualisaties van alle CPT’s in de sectie die geprojecteerd worden op/naast de getekende lijnen. Er wordt vervolgens een connectie gemaakt in GeoTools met het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De VIKTOR app gebruikt data hieruit om de hoogte te tekenen op/naast de getekende lijn(en). Vanuit deze visualisatie kan er goed bepaald worden welke legenda lagen gebruikt kunnen worden voor het longitudonale profiel. Nadat je hierover hebt besloten, kan je deze lagen automatisch naar een tabel transporteren en het 2D profiel visualiseren. Tevreden met het resultaat? Exporteer dan alle gegevens direct naar D-Settlement om door te gaan met de berekeningen.

Neem een kijkje in de GeoTools app hier: